İnternetin ilk yıllarında 1000 kadar olan web sayfaları günümüzde milyarlarla ifade edilir bir hale gelmiştir. Bu büyük artış kişisel bloglardan şirket sayfalarına uzanan büyük bir yükselişi ifade eder.

Milyarlarca web sayfası içerisinde fark edilebilmek için öncelikle görsel nitelikler mükemmelleşti. Günümüzde ise görselliğin beraberinde verilerin, daha doğrusu içeriğin önemi oldukça arttı.

Şimdiye kadar, içerik büyük oranda, değeri pek bilinmeyen bir şeydi. İnternetin ilk yıllarında odakta teknik meseleler vardı. Net ve tekdüze bir arka plan üzerine standart bir puntoyla girilmiş forum mantığındaki oluşumlar, daha sonra görsel tasarımla desteklenen bir hale geldi. Ancak şimdilerde insanlar tasarımdan ziyade kaliteli içeriğin, bir web sitesini başarılı kılan en çekirdek mesele olduğunu biliyorlar.

İçerik insanlar tarafından anlaşılabilir olma özelliğine sahiptir. Veri insanlar için doğrudan bir anlam ifade etmezken içerik anlamlıdır ve içerisinde bilgi taşır.

MONETA içerik yönetimi hizmeti ile içeriklerinizin öncelikli olarak ulaşacağı kişilerin ilgisini çekiyor nitelikte olmasını sağlar;

  • İçeriğin oluşturulması ve kaydedilmesi
  • Düzeltilmesi ve düzenlenmesi
  • Kontrol edilmesi, gerekirse tekrar düzeltilmesi
  • Onaylanması
  • Yayımlanması ve dağıtılması
  • Arşivlenmesi
  • Bir süre sonra kullanımdan kaldırılması (silinmesi) ya da
  • Tekrar kullanılmak üzere güncelleme amaçlı kontrol edilmesi

başlıkları hakkında sizleri destekliyoruz.