Solar+Storage NX

Güneş enerjisi ve enerji depolama çözümleri
Solis Event
https://solarstoragenx.com/
Moneta stantlı katılım.
Salo 8 Stand C14