7. İzmir Rüzgar Sempozyum ve Sergisi

Rüzgar Enerjisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
www.ruzgarsempozyumu.org
Moneta stantlı katılım.