İzmir Rüzgar Sempozyumu

Rüzgar Sempozyum ve Sergisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
www.ruzgarsempozyumu.org
Moneta medya stantlı katılım