Mimari ve Tasarım Zirvesi

Mimari Etkinlik Merkezi
Arch+Dsgn Summit 2019
Mimari ve Tasarımda Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar
https://mimarietkinlikmerkezi.com/
MONETA Stantlı katılım.