IFAT Eurasia

Su ve Atık Su Teknolojileri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atıktan Enerji Eldesi, Kentsel Temizlik İhtiyaçları, Çevre Kirliliği Önleme Teknolojileri, İş Güvenliği
EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.
https://ifat-eurasia.com/tr/index.php
Moneta Stantlı Katılım