IFAT Eurasia, Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı

Su ve Atık Su Teknolojileri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atıktan Enerji Eldesi, Kentsel Temizlik İhtiyaçları, Çevre Kirliliği Önleme Teknolojileri, İş Güvenliği
MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti.
https://ifat-eurasia.com/tr
Moneta Stantlı Katılım