Pazarlama, günümüzde çok fazla dallanıp budaklanan bir konu haline gelmiştir. Gerçekleşen bu olay kendi içerisinde pazarlamayı evrimleşmeye zorlamıştır. 360 derece pazarlama dediğimiz konu maalesef söylendiği gibi kolayca gerçekleştirilebilen bir durum değildir. Gelenekselle dijitalin endekslendiği bir pazarlama stratejisi, satış ekibinin tecrübeleriyle de kaynaşarak birbirinden ayrışmayarak hatta birbirini destekleyerek ilerlemelidir ki sonuç elde edilebilsin.

Müşterinin zekasını hiçbir zaman hafife almamanız ve müşteri tarafından daima bir teste tabii tutulduğunuzu unutmamanız gerekir. Müşteri sadakati, artan rekabet ve dijital medyanın da etkisiyle birlikte, çok ince ipliklerle bağlanan bir hale gelmiştir. Müşteriyle iletişime geçilen süreçte esneklik konusunda zayıf kalabilen dijital pazarlama yöntemleri, geleneksel yöntemlerle desteklenmelidir ki müşteri muhatap olduğu markanın sadakat yaratma konusunda kendisine bir imtiyaz sağladığını hissedebilsin.

Özellikle B2B pazarda kendine yer edinebilmek kişisel ilişkilerin gücünden geçer. Bununla birlikte dijitalin ataklığı ve sürdürülebilirliğinin kolay olmasıyla desteklenen kampanyalar, hatırda kalma, marka bilinirliği, şeffaflık, ulaşılabilirlik gibi markanın öz varlıklarına destek sağlar.

Bir aşk markası yaratma sürecinde tüm bunların gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde 360 dereceyi tamamlayamaz ve markanızın düşük sadakat seviyesindeki müşterileriyle endişeli bir iş süreci yönetmek zorunda kalabilirsiniz.

Moneta sizlere, markanızı bir aşk markası haline getirebilme konusunda tam destek verir.